SPECJALISTA DS. OCENY RYZYKA

Zakres obowiązków:

 • Współpraca ze wszystkimi działami firmy w celu prowadzenia bazy danych ryzyk projektów firmy,
 • Współpraca przy opracowywaniu planów mitygacji ryzyk,
 • Przygotowywanie prezentacji PowerPoint,
 • Kontakt z klientem związany z kwestiami zarządzania ryzykiem w projektach,
 • Współpracę przy opracowywaniu budżetów projektów.

Czytaj dalej SPECJALISTA DS. OCENY RYZYKA

PLANISTA

Zakres obowiązków:

 • Opracowywanie, modyfikacja i kontrola zintegrowanych harmonogramów firmy przy współpracy specjalistów z różnych działów,
 • Zbieranie danych z różnych działów firmy dotyczących postępów prac,
 • Przygotowywanie uproszczonych harmonogramów do prezentacji oraz przygotowywanie prezentacji,
 • Raportowanie aktualnych postępów prac do klienta,
 • Współpraca z klientem dotycząca wszystkich kwestii związanych z harmonogramem (opracowywanie, raportowanie, zmiany),
 • Współpracę przy opracowywaniu budżetów projektów.

  Czytaj dalej PLANISTA

Specjalista ds. kontrolingu

Zakres obowiązków:

 • Współudział przy opracowywaniu rocznego planu rzeczowo – finansowego oraz planów wieloletnich, rocznych i kwartalnych sprawozdań z realizacji planu rzeczowo – finansowego,
 • Udział w konstruowaniu planów i budżetów Spółki i poszczególnych jej komórek,
 • Analizowanie dokumentów przetargowych i umów w ramach wykonania oferty,
 • Współuczestniczenie w opracowywaniu ceny wyrobu,
 • Kompletowanie dokumentów,
 • Udział w przygotowaniu, kontrola realizacji planów i budżetów projektów, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów,
 • Bieżąca współpraca z Działem Księgowości w zakresie rozliczania kosztów projektów.
 • Sporządzanie dokumentów finansowych w tym: Wniosków o płatność, raportów okresowych i końcowych, wymaganych przez instytucje zewnętrzne w ramach prowadzonych projektów,
 • Inicjowanie działań doskonalących narzędzia niezbędne do obsługi procesów ekonomicznych i finansowych w obszarze działania Wydziału Kontrolingu Finansowego,

 

Czytaj dalej Specjalista ds. kontrolingu

Inżynier jakości

Zakres obowiązków:

 • planowanie jakości wyrobu w całym procesie jego realizacji,
 • nadzorowanie i analiza uzyskiwanych wyników,
 • analiza dokumentacji konstrukcyjnej, specyfikacji materiałowych i dokumentacji procesu wytwarzania pod kątem wymagań jakościowych,
 • planowanie jakości wyrobu w całym procesie jego realizacji,
 • opracowywanie i utrzymywanie dokumentacji jakościowej materiałów, części, wyrobów i procesów produkcyjnych, w tym identyfikacja kluczowych charakterystyk procesu, przeprowadzanie analiz FMEA, tworzenie planów i instrukcji kontroli,
 • nadzorowanie działań w zakresie kontroli jakości, ich rezultatów oraz związanych z nimi zapisów,
 • nadzorowanie materiałów, części, wyrobów i procesów niezgodnych z wymaganiami oraz związanych z tym działań naprawczych,
 • monitorowanie i raportowanie skuteczności procesów kontroli jakości oraz działań naprawczych i korygujących,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zatwierdzenia procesów wytwarzania i ich wyników.

Czytaj dalej Inżynier jakości

Inżynier systemu

Zakres obowiązków:

 • Udział w pracach zespołu projektowego,
 • Zarządzanie wymaganiami i konfiguracją systemu,
 • Opracowywanie nowych rozwiązań systemu,
 • Diagnostyka systemu oraz rozwiązywanie pojawiających się problemów ,
 • Interpretowanie dokumentacji technicznej,
 • Przeprowadzanie oceny wyników testów systemu ,
 • Stała współpraca z inżynierem projektu przy wdrażaniu nowoczesnych metodyk i narzędzi zarządzania projektem i dokumentacją projektową.

Czytaj dalej Inżynier systemu

Inżynier Projektu

Zakres obowiązków:

 • Udział w pracach zespołu projektowego,
 • Zarządzanie międzynarodowymi projektami technologicznymi,
 • Nadzór technologiczny nad realizowanymi projektami,
 • Nadzór nad budżetem, harmonogramem, terminowością i jakością,
 • Koordynowanie działań i komunikacji między biurem technologicznym a biurem produkcji,
 • Współpraca pomiędzy różnymi działami w firmie,
 • Stała współpraca z zespołem: elektroników, mechaników, informatyków i technologów,
 • Współpraca z kierownikiem projektu przy wdrażaniu nowoczesnych metodyk i narzędzi zarządzania projektem i dokumentacją projektową.

Czytaj dalej Inżynier Projektu

Inżynier elektronik w specjalności technika wysokich częstotliwości lub radiokomunikacja

Zakres obowiązków:

 • Uruchamianie i konfiguracja urządzeń wysokiej częstotliwości,
 • Projektowanie elementów systemów radiokomunikacyjnych,
 • Opracowywanie procedur testowych oraz projektowanie stanowisk pomiarowych,
 • Uruchamianie i testowanie produkowanych wyrobów,
 • Opracowywanie warunków technicznych,
 • Udział w międzynarodowych zespołach projektowych.

Czytaj dalej Inżynier elektronik w specjalności technika wysokich częstotliwości lub radiokomunikacja

Inżynier elektronik w specjalności technika cyfrowa

Zakres obowiązków:

 • Uruchamianie i konfiguracja urządzeń analogowych i cyfrowych małej częstotliwości,
 • Projektowanie systemów mikroprocesorowych ARM, AVR,
 • Projektowanie systemów zawierających układy FPGA,
 • Opracowywanie procedur testowych oraz projektowanie stanowisk pomiarowych,
 • Uruchamianie i testowanie produkowanych wyrobów,
 • Opracowywanie warunków technicznych,
 • Udział w międzynarodowych zespołach projektowych.

Czytaj dalej Inżynier elektronik w specjalności technika cyfrowa

ASYSTENTKA / ASYSTENT DYREKTORA BIURA

Zakres obowiązków:

 •  prowadzenie sekretariatu
 •  organizacja i koordynacja kalendarza spotkań
 •  profesjonalna obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego
 •  przyjmowanie telefonów i przekazywanie informacji
 •  zarządzanie korespondencją papierową i elektroniczną
 •  organizacja spotkań wewnętrznych i zewnętrznych oraz wyjazdów służbowych
 • bieżące wsparcie Dyrektora i Zastępcy Dyrektora

Czytaj dalej ASYSTENTKA / ASYSTENT DYREKTORA BIURA