Certyfikaty Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.

CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, AQAP 2110:2009
w zakresie:
♦ projektowania, produkcji, remontu sprzętu uzbrojenia i elektroniki
♦ projektowania, produkcji i montażu systemów technicznej ochrony obiektów Certyfikacja: Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademi Technicznej

CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009
w zakresie:
♦ projektowania, produkcji, remontu sprzętu uzbrojenia i elektroniki
♦ projektowania, produkcji i montażu systemów technicznej ochrony obiektów Certyfikacja: Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademi Technicznej

CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009
na Działalność z Zachowaniem Kryteriów Wewnętrznego Systemu Kontroli WSK w zakresie:
♦ projektowania, produkcji, modernizacji i remontu sprzętu uzbrojenia i elektroniki
♦ projektowania, produkcji i montażu systemów technicznej ochrony obiektów, obrót materiałami strategicznymi
Certyfikacja: Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademi Technicznej

CERTYFIKAT EUROPEJSKI STANDARD 2010 EU
Organizator programu “Pro-Media” przyznał certyfikat Europejski Standard Wojskowym Zakładom Elektronicznym S.A. w Katowicach w 2010r.

CERTYFIKAT HONEYWELL REGELSYSTEME GMBH 2012 Honeywell
Regelsysteme GmbH przyznał status Kwalifikowanego producenta i dostawcy komponentów, podzespołów oraz kompletnych czujników VMS Wojskowym Zakładom Elektronicznym S.A. w 2012r.

CERTYFIKAT HONEYWELL REGELSYSTEME GMBH 2013 Honeywell
Regelsysteme GmbH przyznał status Kwalifikowanego producenta i dostawcy komponentów, podzespołów oraz kompletnych pulpitów kontrolno-sterujących DCDU Wojskowym Zakładom Elektronicznym S.A. w 2013r.

CERTYFIKAT KONGSBERG 2016 W dniu 30 czerwca 2016 Kongsberg
certyfikował Wojskowe Zakłady Elektroniczne w zakresie: – Centrum zarządzania wsparciem i serwisem dla systemu NSM – Centrum serwisowe dla Sub-Systemu C2 – Centrum serwisowe dla MLV i TLV

Bitnami