ADRES DO KORESPONDENCJI
ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka, Polska

tel.:  +48 22 781 99 71
         +48 22 781 99 72
         +48 22 781 03 68
faks +48 22 771 82 07

e-mail:  wze@wze.com.pl

  • Nadzór nad Spółką sprawuje Przewodnicząca Rady Nadzorczej WZE Marzena Pabjasz 
  • Dyrektor Rozwoju Biznesu i Technologii Wojskowych
    Maciej Matera
  • Dyrektor Wykonawczy ds. Projektów Strategicznych, Prokurent
    Małgorzata Kobylarczyk tel. wew. 369(sekretariat)
  • Dyrektor Biura Rozwoju Technologicznego
    Konrad Markowski tel. wew. 300(sekretariat)
Bitnami