Production

Automated EW ESM/COMINT system "PRZEBIŚNIEG"

Automated EW system based on MTLB vehicle: remote sensing and jamming:
♦ C2 (WD)
♦ Remote sensing station (SR) - 3 pcs
♦ Jamming station (SZ) - 3 pcs

Functionality:
♦ Fast recognition, classification and identification of source of electromagnetic emmision
♦ Localization of source
♦ Jamming of selected sources

Mobile Station for recognition and analysis of electromagnetic signals "MZRiASR"

MZRiASR functionality:
♦ Detection of low-level signals,
♦ Recording and analysis of signals Rejestracja i analiza sygnałów
♦ Classification of signals and source location
♦ Local database development
♦ Huge signal patterns database

Tactical and technical data:
♦ Frequency range 0,5÷18,0GHz
♦ Detection at 360°
♦ Direct (timeless) analysis: 40, 10, 5 i 1MHz

Air Defence system instructor set „TR-I”

Zestaw urządzeń instruktorskich „TR-I” umożliwia tworzenie scenariuszy nalotów lotniczych i rakietowych, a następnie na tej bazie przeprowadzenie treningów pracy bojowej dla załóg dywizjonów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej krótkiego i średniego zasięgu: dwuszczeblowych z Nadrzędnym Stanowiskiem Dowodzenia (NSD) oraz jednoszczeblowych. Zestaw urządzeń instruktorskich „TR-I” wydaje informację o sytuacji powietrznej do nadrzędnego systemu dowodzenia oraz systemów kierowania i dowodzenia zespołów ogniowych w protokołach transmisji danych I-Link i ASTERIX z komendami przesyłanymi w formacie XDR.

Mobile remote recognition ESM/ELINT station

Automatic recognition of signal source like radars and communication stations from 0,5 GHz up to 18,0 GHz.

Functionality:
♦ Recognition of signals (impulse modulated, constant-wave) sygnałów modulowanych impulsowo
♦ Precise measurement of signal parameters
♦ Multispectral and multivariant analysis
♦ Signal classification with database
♦ Visualization and storage of data